Fotovoltaiku lze instalovat i na starší dům

Popularita fotovoltaických elektráren (FVE) stoupá a řada majitelů domů se zajímá o možnost instalace na starší nemovitosti. FVE lze instalovat i na starší budovy, je však třeba věnovat zvýšenou pozornost stavu střechy a původní elektroinstalaci.

Téměř 450 tisíc domů v České republice je mladších 30 let. Stav jejich střech a vnitřní elektroinstalace by tak měl u velké většiny z nich vyhovět podmínkám pro instalace FVE. Mnoho objektů je ale starších, průměrné stáří rodinných domů je u nás téměř 50 let. S narůstajícím stářím budovy vznikají určité obavy, které však může rozptýlit revize objektu.

Prohlídka od střechy až po sklep

Co by vás před instalací mělo zajímat? Zejména stav střechy, její krytiny a nosné konstrukce, možnosti uchycení FVE panelů, stav hromosvodů a jímací soustavy (včetně platné revize, která musí být prováděna každé čtyři roky), statika střechy a nosnost. Dále stav elektrického vedení, rozvodů a jističů, typ instalace (TN-C nebo novější TNC-S, TN-S, které mají separátní vodič). S revizí vám může pomoci firma, která bude instalaci FVE zajišťovat. Stejně tak se můžete obrátit na řadu nezávislých pracovišť, které revize střech, hromosvodů a elektroinstalace v domech, bytech a provozovnách provádějí.

Kolik bude taková revize stát?

Revize elektroinstalace přízemního nebo patrového rodinného domu stojí v současnosti přibližně 3–5 tisíc korun (podle velikosti objektu). Podobnou cenu zaplatíte také za revizi střechy, ale budete mít jistotu, že budova je na instalaci připravena, případně získáte informace o tom, co bude třeba k dosažení takového stavu učinit.

Odhalené problémy starších budov

U budov starších než 25 let může revize elektriky odhalit hliníkové vodiče, které je třeba vyměnit. Cena za nové elektrorozvody, jističe a související spínače, vypínače je nezanedbatelnou položkou na cestě k FVE. Problémům se starším elektrickým vedením je ale třeba předcházet v každém případě.

Dalším posuzovaným hlediskem je nosnost střechy a střešní konstrukce. Řada staveb vznikala v době, kdy se se zatížením FVE panely a konstrukcí nepočítalo. Odborný posudek přesně popíše vliv takové instalace a je zásadní pro precizní určení velikosti, typu, sklonu, uložení a ukotvení vlastního fotovoltaického zařízení.

Bezproblémová instalace FVE

Samotná instalace fotovoltaické elektrárny nevyžaduje velké stavební úpravy. Zpravidla stačí vyvrtat pár děr na uchycení jednotlivých komponent a protažení kabelů.

Způsob montáže FV panelů na střechu je zvolen podle typu střechy a krytiny. Nemusíte se bát toho, že po instalaci panelů dojde k zatékání vody do střechy nebo budovy. Držáky jsou z odolného nerezového materiálu a společně s panely vydrží desítky let. Vnitřní část instalace je zpravidla vedena do technické místnosti, kotelny nebo podobného suchého prostoru. Zahrnuje upevnění střídače, drobného příslušenství FVE (rozvodná skříňka) a bateriových článků. Vnitřní rozvod elektrického vedení je uložen do lišt, husích krků, nebo předem vyfrézovaných drážek.

Fotovoltaický systém se následně v hlavním domovním rozvaděči napojí na vnitřní elektrorozvody a připojí se k němu měřicí moduly (například pro SmartMetr nebo A-Z Router) a potom se provede úprava „ELM“ – ELEKTROMĚRU – podle normy a stávajícího distributora. Nic víc není potřeba. Za méně, než půl roku od objednání FVE můžete získávat energii ze slunce a šetřit…

Statistika nakonec: Počet domů a počet instalací FVE v ČR

V Česku je v současné době více než 2 317 276 domů (stav sčítání domů březen 2021), od předešlého sčítání v roce 2011 přibylo přes 159 tisíc domů a za posledních 30 let se počet domů v Česku zvýšil o 449 000. Rodinných domů je téměř dva miliony, zbytek tvoří bytové domy s více bytovými jednotkami.

Počet instalací FVE v ČR přesáhl hranici 82 000, jen za loňský rok bylo instalováno téměř 34 000 fotovoltaických systémů. Proinstalovanost FVE na domech je přibližně 4 %, navýšení na 10–11 % se podle odborníků ze společnosti Schlieger očekává kolem roku 2030, například sousední Polsko má přitom už dnes proinstalovanost 16 %.

Doplňkové foto: Pixabay

Zveřejněno: 02. 06. 2023